هیئت مدیره
منوي اصلي

 

 


 

هیئت موسس انجمن بر اساس تاییدیه اداره ثبت شرکت ها در مورخ 12/11/1382عباتند از:

دکتر علی رضا ازموده اردلان، دکتر محمود رضا دلاور، دکتر محمود ذوالفقاری، مهندس محمد سرپولکی، مهندس احمد طالب زاده، دکتر محمد رضا سراجیان، مهندس عباسعلی صالح ابادی، مهندس بهمن تاج فیروز، دکتر اسد ا... کریمی خوزانی، مهندس محمد بهشتی فر، دکتر علی عزیزی،دکتر فرهاد صمدزادگان، مهندس علی اسلامی راد، دکتر زینال کرم جوان، مهندس علی عبادی، مهندس ارسلان مبلغ توحید و دکتر فرخ توکلی

ترکیب اعضا هیئت مدیره انجمن از اولین دوره به شرح زیر می باشد:


ترکیب اعضا هیئت مدیره انجمن از 04-11-1390تا 01-11-93 به شرح زیر بوده است :نام و نام خانوادگي

رشته

مدرك تحصيلي

محل اشتغال

سمت

ايميل

محمد سرپولکی

فتوگرامتري

كارشناس ارشد

بخش خصوصی

رئیس هیئت مدیره

mohammadsarpoulaki@yahoo.com

علیرضا آزموده اردلان

ژئودزي

دكتري

 گروه مهندسی  نقشه برداری دانشگاه تهران

نایب رئیس

ardalan@ut.ac.ir

فرشاد حکیم پور

سیستم های اطلاعات مکانی

دكتري

 گروه مهندسی  نقشه برداری دانشگاه تهران

عضو اصلي

farshad@hakimpour.com

غلامرضا فلاحی

سیستم های اطلاعات مکانی

دكتري

آموزشکده سازمان نقشه‌برداري كشور

خزانه دار

 fallahi-gh@ncc.org.ir

رامین یوسفی

سیستم های اطلاعات مکانی

كارشناس ارشد

سازمان نقشه‌برداري كشور

عضو اصلي

 yousefi@ncc.org.ir

علی اصغر 

آل شیخ

سیستم های اطلاعات مکانی

دكتري

    دانشکده       نقشه برداری دانشگاه خواجه نصيرطوسی

عضو علي‌البدل

alesheikh@kntu.ac.ir

رامین کیامهر

ژئودزي

دکتری

 گروه مهندسی  نقشه برداری دانشگاه زنجان

عضو علي‌البدل

kiamehr@kth.se

یحیی جمور

ژئودزي

دكتري

آموزشکده سازمان نقشه‌برداري كشور

بازرس اصلي

 djamour@ncc.org.ir

غلامرضا دستجردی

سيستم‎هاي اطلاعات مکاني

كارشناس ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

بازرس علي‌البدل

 adastjerdi97@yahoo.com

در حال حاضر و بر اساس رای
گيري مجمع عمومي انجمن علمی مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك ايران در تاریخ 1393/11/01  افراد زير به عنوان اعضای هيئت مديره انتخاب گرديده اند.نام و نام خانوادگي

رشته

مدرك تحصيلي

محل اشتغال

سمت

ايميل

محمد سرپولکی

فتوگرامتري

كارشناس ارشد

بخش خصوصی

رئیس هیئت مدیره

mohammadsarpoulaki@yahoo.com

بهزاد وثوقی

ژئودزي

دكتري

دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

نایب رئیس

vosoghi@kntu.ac.ir

یحیی جمور

ژئودزی

دكتري

دانشکده نقشه برداری

عضو اصلي

ydjamour@yahoo.com

اشرف السادات قریشی 

فتوگرامتری

کارشناسی ارشد

سازمان نقشه‌برداري كشور

خزانه دار

 Ghoreishi@ncc.org.ir

حسین عارفی

فتوگرامتری

دکتری

دانشکده نقشه برداری دانشگاه تهران

عضو اصلي

 hossein.arefi@ut.ac.ir

محمود رضا دلاور

سیستم های اطلاعات مکانی

دكتري

    دانشکده       نقشه برداری دانشگاه تهران

عضو علي‌البدل

mdelavar@chamran.ut.ac.ir

رامین یوسفی

ژئودزي

دکتری

سازمان نقشه برداری کشور

عضو علي‌البدل

yousefi@ncc.org.i

غلامرضا فلاحی

سیستم های اطلاعات مکانی

دکتری

سازمان نقشه‌برداري كشور

بازرس اصلي

 fallahi_gh@ncc.org.ir

زهرا موسوی

ژئودزی

دکتری

دانشگاه زنجان

بازرس علي‌البدل

 zahra.mousavi@gmail.com 

تعداد بازدید : 36685


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami