اعضای پیوسته
منوي اصلي

 

 


 

ژئودزی

علی رضا امیری سیمکوهی دکتری ar_amiri@yahoo.com
علیرضا آزموده‌اردلان دكتری ardalan@ut.ac.ir
معصومه آمیغ‌پی دکتری amighpey@yahoo.com
بهزاد به‌نبیان دکتری b_behnabian@yahoo.com
فرخ توكلی دكتری farokh.tavakoli@ncc.org.ir
یحیی جمور دكتری djamour@ncc.org.ir
غلامرضا  جوادکی دکتری gh_reza@znu.ac.ir
فرهاد  حسینعلی دکتری  
سید‌عبدالرضا سعادت دکتری saadat@ncc.org.ir
محمدعلی شریفی دكتری sharifi@ut.ac.ir
مرتضی صدیقی دكتری sedighi@ncc.org.ir
عبدالرضا صفری دکتری asafari@ut.ac.ir
نسترن عبدالملکی دکتری abdolmaleki.77@gmail.com
ناصر عبدی دکتری nsr.abdi@gmail.com
جمال عسگری دکتری Asgari@eng.ui.ac.ir
میر رضا غفاری رزین  دکتری mirreza_ghaffari@yahoo.com
سعید فرزانه دکتری farzaneh@ut.ac.ir
اسدا ... کریمی دکتری  
روح ا... کریمی دکتری rkarimy@ut.ac.ir
رامین کیامهر دکتری ramin@infra.kth.se
منوچهر موسوی زاده دکتری Mousavizadeh_m@mapnamd1.com
حمیدرضا نانكلی دكتری nankali@ncc.org.ir
مهدی نجفی علمداری دکتری mnajalm@yahoo.com
بهزاد وثوقی دكتری Vosoghi@kntu.ac.ir
علی اکبر امیری ارشد aa_amiri_110@yah00.com
محمد‌علی انواری ارشد anvari@yahoo.com
علیرضا پورشریفی ارشد a_poursharifi@yahoo.com
غلامرضا جاوید ارشد javid803@gmail.com
محسن حبیبی ارشد mhabibi@mail.kntu.ac.ir
سیده صدیقه حسینی ارشد hosseini1537@yahoo.com
فاطمه خرمی ارشد Fkhorrami07@gmail.com
شاهین رفیعی بالو ارشد shahinrafiey@yahoo.com
حسین سحابی روشن ارشد hossein.sahabi@gmail.com
فائزه سلامی ارشد faezeh_salami@yahoo.com
محمود شاكری ارشد mahshakeri@yahoo.com
فریدون شاکری ارشد feraydoon.shakeri@gmail.com
فتح الله  شامانی ارشد fshamany@yahoo.com
امیر  عبادی ارشد Ebadi.amir@ut.ac.ir
مجتبی  عبدلی ارشد modjtaba_abdoli88@gmail.com
بهنام عیوض‌زاده ارشد eivazzadeh@ncc.org.ir
میررضا غفاری ارشد mr_ghaffari85@yahoo.com
علیرضا منتظرین ارشد montazerin@yahoo.com
زهرا موسوی ارشد moosavi@gmail.com
سید عبدالحسین  موسوی الکاظمی ارشد hmoossavi@gmail.com
میراحمد میرقاسم پور ارشد mirghasempour@gmail.com
كاظم ناظریان ارشد kazem_nazerian@yahoo.com

فتوگرامتری

جلال امینی دکتری jamini@ut.ac.ir
محمود ذوالفقاری دكتری zolfaghari.mahmoud@gmail.com
محمد سعادت‌سرشت دكتری msaadat@ut.ac.ir
عباس شیخ محمد زاده دکتری sh.m.zadeh@gmail.com
سعید صادقیان دکتری sa_sadeghian@sbu.ac.ir
محمدرضا صوفباف دکتری sr.soofbaf@gmail.com 
حسین عارفی دکتری hossein.arefi@ut.ac.ir
قاسم عبدی دکتری Ghasem.abdi@yahoo.com
عباس مالیان دکتری malian@chamran.ut.ac.ir
علی محمد زاده دکتری a_mohammadzadeh@kntu.ac.ir
مهدی مومنی شهرکی دکتری momeni@surv.ui.ac.ir
اصغر میلان‌لك دکتری milan@ncc.org.ir
علی اسلامیراد ارشد eslamirad@ncc.org.ir
حامد افشارنیا ارشد afsharnia@znu.ac.ir
سید محمد ایازی ارشد info@ayazi.ir
اكرم جعفرآقایی ارشد jafaraghaee@ncc.org.ir
مهدی حسنلو ارشد mhasanlou@ut.ac.ir
مرتضی حیدری مظفر دکتری heidarimozaffar@gmail.com
فرزانه دادرس جوان ارشد farzaneh.javan@yahoo.com
كیوان رئیسی ارشد raeesi@ncc.org.ir
محمد سرپولکی ارشد sarpoulaki@ncc.org.ir
سیدهومن سیدالماسی ارشد almassi@gmail.com
سعید شفیعی ارشد Saeidshafiee@gmail.com
سید آریا فخری ارشد aryafakhri2000@gmail.com
اشرف‌السادات قریشی ارشد ghoreishi@ncc.org.ir
سیدعبدا... کیانژاد تجتکی ارشد kianejad@tafreshu.ac.ir
فرهاد  گودرز ارشد goodarzf@gmail.com
مریم نیک فر ارشد mary.nikfar@gmail.com

سیستم اطلاعات مکانی 

علی اصغر آل شیخ دكتری alesheikh@kntu.ac.ir
پرهام پهلوانی دکتری Pahlavani@ut.ac.ir
محمودرضا دلاور دكتری mdelavar@chamran.ut.ac.ir
ابوذر رمضانی دکتری abouzar.ramezani@gmail.com
محمد طالعی دكتری taleai@kntu.ac.ir
عباس عابدینی دکتری aabedini@ut.ac.ir
غلامرضا فلاحی دكتری fallahi-gh@ncc.org.ir
نازیلا محمدی دکتری nazila.mohammadi@gmail.com
علی مدد دکتری alimadadmsbk@yahoo.com
محمدرضا ملك دكتری malek@KNTU.AC.IR
زهره معصومی دکتری zohreh_massoomy@yahoo.com
رضا احمدیه ارشد ahmadyieh@ncc.org.ir
علی رضا امیری ارشد alirezaamireee@yahoo.com
پیمان بكتاش ارشد baktash@ncc.org.ir
حسین بهادری زاده ارشد bahadorizadeh@email.kntu.ac.ir
علی جاویدانه ارشد ajavidaneh@at.uc.ir
رسول جلالفر ارشد Grjalalifar@gmail.com
صنم جوادخانی ارشد javadkhani@ncc.org.ir
مسعود حسين عباسي ابيانه ارشد mabbasi1388@yahoo.com
ریحانه  سعیدی ارشد Reyhaneh.saeedi@yahoo.com
مریم صارمی ارشد mary_saremi@yahoo.com
احسان صالح جونقانی ارشد ehsan.saleh2016@gmail.com
محسن صمدی قوزلوجه ارشد mohsen.samadi1370@gmail.com
شمس الملوک علی آبادی ارشد aliabadi@ncc.org.ir
مهدی غلامعلی مجد آبادی ارشد majdabadimahdi8@gmail.com
رضا فرهودی ارشد Rezafarhodi@yahoo.com
مهرداد کاوه ارشد m.kaveh11@email.kntu.ac.ir
علی رضا نسب الحسینی ارشد nasabolhoseini@gmail.com
شهداد نوروزی ارشد sha_norouzi@yahoo.com
رامین یوسفی ارشد yousefi@ncc.org.ir

دورکاویی

صدرا کریم زاده دکتری s.karimzadeh@stu-kanazawa-u.ac.jp
محسن ابراهیمیان ارشد mohsen.ebrahimian@gmail.com
احمد ابوطالبی ارشد abootalebi1970@yahoo.com
محمد پهلوانی ارشد pahlevani.m@ut.ac.ir
مرضیه تیموری دامسکی ارشد mteimourid2005@yahoo.com
محمد علی چالکش حسینی ارشد hosseini.112@gmail.com
محمد حاجب ارشد m_hajeb@sbu.ac.ir
قاسم دانشور ارشد daneshvar@ncc.org.ir
غلامرضا دستجردی ارشد adastjerdi97@yahoo.com
احمد رفیعی میرزا ارشد rafieemirza@gmail.com
مهدی ساغری ارشد mehdi.saghari2412@gmail.com
وحیده سعیدی ارشد saeidi.va@gmail.com
محمدرضا سمایی ارشد M.Samaee@gmail.com
علی رضا صفدری نژاد ارشد safdari_nezhad@sina.kntu.ac.ir
مسعود طایفی فیجانی ارشد mstaefi@gmail.com
حمید عزت آبادی پور ارشد  
مرجان فرجی ارشد farajimarjan50@gmail.com 
نیما قاسملو ارشد Nima.ghasemloo@gmail.com
فیروزه  کاظمی ارشد Firoozehkazemi@gmail.com
محبوبهسادات هاشمیان ارشد hashemian@ncc.org.ir

آبنگاری

علی سلطانپور دكتری asoltanpour@yahoo.com
امیربهادر امامیزاده ارشد delgosal@yahoo.com
بهمن تاج‌فیروز ارشد firooz@apadana.com
مهرداد سبزواری ارشد mehrdadsabzevari@ymail.com
امیر هوشنگ غفوریان ارشد amir_ghafourian@yahoo.com


کارتوگرافی 

علی سلطانپور دكتری asoltanpour@yahoo.com
امیربهادر امامیزاده ارشد delgosal@yahoo.com
بهمن تاج‌فیروز ارشد firooz@apadana.com
مهرداد سبزواری ارشد mehrdadsabzevari@ymail.com
امیر هوشنگ غفوریان ارشد amir_ghafourian@yahoo.com

RS&GIS

علی ضمیرروشن ارشد Gzamir@gmail.com
آرمین قهقایی ارشد arminghahghaei@gmail.com
مهدی محمدپور ارشد mmp346@gmail.com


سایر

رضا عباچیان دکتری abachian@ncc.org.ir
علیرضا پیرمرادی ارشد Pirmoradi1400@yahoo.com
محسن رجب زاده ارشد Rajabzadeh@ncc.org.ir
حسن فراهانی ارشد hfarahani48@gmail.com
غلامرضا  کریم زاده ارشد karimzadeh_2005_ir@yahoo.comانتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami