اعضای پیوسته
منوي اصلي

 

 


 

 

ژئودزی 

نام

نام‌خانوادگي

تحصيلات

آدرسEmail

مهدی  نجفی علمداری دکتری   mnajalm@yahoo.com

مهدی

زارع

دكتري

mehdi.zare.iran@gmail.com

علي

سلطانپور 

دكتري

asoltanpour@yahoo.com

يحيي

جمور 

دكتري

djamour@ncc.org.ir

كوروش

قضاوي 

دكتري

kourosh.ghazavi@ntnu.no

فرخ

توكلي 

دكتري

farokh.tavakoli@ncc.org.ir

مرتضي

صديقي 

دكتري

sedighi@ncc.org.ir

علي‌رضا

آزموده‌اردلان 

دكتري

ardalan@ut.ac.ir

حميدرضا

نانكلي 

دكتري

nankali@ncc.org.ir

علي‌رضا

منتظرين 

كارشناسارشد

montazerin@yahoo.com

ناصر

عبدي 

كارشناسارشد

nsr.abdi@gmail.com

سيد‌عبدالرضا

سعادت 

كارشناسارشد

saadat@ncc.org.ir

معصومه

آميغ‌پي 

كارشناسارشد

amighpey@yahoo.com

حميده

چراغي 

كارشناسارشد

hamideh_cheraghi@yahoo.com

محمد‌علي

انواري 

كارشناسارشد

anvari@yahoo.com

بهنام

عيوض‌زاده 

كارشناسارشد

eivazzadeh@ncc.org.ir

علي‌رضا

پورشريفي 

كارشناسارشد

a_poursharifi@yahoo.com

حسين

سحابي‌روشن 

كارشناسارشد

hossein.sahabi@gmail.com

ليلا

كريمي 

كارشناسارشد

l_k_dehkordi@yahoo.com

محمود

شاكري 

كارشناسارشد

mahshakeri@yahoo.com

بهزاد

به‌نبيان 

كارشناسارشد

b_behnabian@yahoo.com

لطف‌اله

عمادعلي 

كارشناسارشد

l_emadali@yahoo.com

بهزاد

وثوقي 

دكتري

Vosoghi@kntu.ac.ir

كاظم

ناظريان 

كارشناسارشد

kazem_nazerian@yahoo.com

شاهين

رفيعي بالو 

كارشناس ارشد

shahinrafiey@yahoo.com

سيده صديقه

حسيني 

كارشناس ارشد

 

محمدعلي 

شريفي 

دكتري

sharifi@ut.ac.ir

عبدالرضا

صفری 

دکتری

asafari@ut.ac.ir

مهدی

معتق 

دکتری

motagh@gfz-potsdam.de

علی اکبر

امیری 

کارشناس ارشد

 

شفق

رضا نیا 

کارشناس ارشد

sh_rezania@yahoo.com

میررضا

غفاری 

کارشناس ارشد

mr_ghaffari85@yahoo.com

زهرا

موسوی 

کارشناس ارشد

moosavi@gmail.com

رامین

کیامهر 

دکتری

ramin@infra.kth.se

محمد

باقربندی

دکتری

m_bagherbandi@yahoo.com

عباسعلی

جمعه گی

کارشناس ارشد

ajomegi@yahoo.com

مهدی

اسحاق

دکتری

 eshagh@kth.se

مجید

جلیلنژادقرهخاچ

کارشناس ارشد

 jalilnejad.m@gmail.com

حسن

صادقیعلیآبادی

کارشناس ارشد

 h.sadeghi2008@gmail.com

هادی

سلیمی

کارشناس ارشد

salimi.hadi@gmail.com

حسین

مهدوی پور

کارشناس ارشد

h_mahdavypur@yahoo.com

نسترن

عبدالملکی

کارشناس ارشد

abdolmaleki.77@gmail.com

فرامرز

نیلفروشان

دکتری

faramarz.nilfouroshan@geo.uu.se

محسن  حبیبی کارشناس ارشد mhabibi@mail.kntu.ac.ir
یعقوب حاتم دکتری yaghoubhatam@yahoo.com
علی رضا امیری سیمکوهی دکتری ar_amiri@yahoo.com
فریدون شاکری کارشناس ارشد feraydoon.shakeri@gmail.com
پیمان جوادی کارشناس ارشد  peymanjavadi.ir@gmail.com

فتوگرامتری 

نام

نام‌خانوادگي

تحصيلات

 آدرسEmail

محمود

ذوالفقاري 

دكتري

zolfaghari.mahmoud@gmail.com

علي

اسلامي‌راد 

كارشناس ارشد

eslamirad@ncc.org.ir

محمد

سرپولكي 

كارشناس ارشد

sarpoulaki@ncc.org.ir

كيوان

رئيسي 

كارشناس ارشد

raeesi@ncc.org.ir

اصغر

ميلان‌لك 

كارشناس ارشد

milan@ncc.org.ir

اكبر

جعفري 

كارشناس ارشد

akbar_jafary@yahoo.com

اشرف‌السادات

قريشي 

كارشناس ارشد

ghoreishi@ncc.org.ir

شيرين

مليحي 

كارشناس ارشد

sh.malihi@yahoo.com

صنم

جوادخاني 

كارشناس ارشد

javadkhani@ncc.org.ir

اكرم

جعفرآقايي 

كارشناس ارشد

jafaraghaee@ncc.org.ir

محمد

سعادت‌سرشت 

دكتري

msaadat@ut.ac.ir

مصطفي

كابلي‌زاده 

كارشناس ارشد

m_kabolizade@yahoo.com

فرهاد

صمدزادگان 

دکتری

samadz@ut.ac.ir

مریم

نیک فر 

كارشناس ارشد 

mary.nikfar@gmail.com

سید محمد

 ایازی 

كارشناس ارشد

info@ayazi.ir

عباس

عابدینی 

کارشناس ارشد

aabedini@ut.ac.ir

جلال

امینی 

دکتری

jamini@ut.ac.ir

حامد

افشارنیا

كارشناس ارشد

 afsharnia@znu.ac.ir

سیدعبدا...

کیانژاد تجتکی

كارشناس ارشد

  kianejad@tafreshu.ac.ir

فرزانه

دادرس جوان

كارشناس ارشد

farzaneh.javan@yahoo.com

قاسم

عبدی

كارشناس ارشد

ghasem.abdi@yahoo.com

حسین عارفی دکتری hossein.arefi@ut.ac.ir
وحید کریمی کارشناسی ارشد  

رضایی کارشناس ارشد Rezaee.ncc@gmail.com
سید هومن  الماسی کارشناس ارشد  Almassi@gmail.com

کارتوگرافی

نام

نام‌خانوادگي

تحصيلات

آدرسEmail

مجید همراه دکتری Hamrah@kntu.ac.ir

بابك

شمعي 

كارشناس ارشد

shamei@ncc.org.ir

مهرداد

جعفري‌سليم 

كارشناس ارشد

m-jafari@ncc.org.ir

بهداد

غضنفري 

كارشناس ارشد

ghazanfari@ncc.org.ir

         

 سیستم های اطلاعات مکانی

نام

نام‌خانوادگي

تحصيلات

آدرسEmail

علی اصغر

آل شیخ

دكتري

alesheikh@kntu.ac.ir

غلامرضا

فلاحي 

دكتري

fallahi-gh@ncc.org.ir

رضا

احمديه 

كارشناس ارشد

ahmadyieh@ncc.org.ir

محمدرضا

ملك 

دكتري

malek@ncc.org.ir

پيمان

بكتاش 

كارشناس ارشد

baktash@ncc.org.ir

هما

درزي 

كارشناس ارشد

darzi@ncc.org.ir

امير‌محمد

طوسي 

كارشناس ارشد

am.toosi@gmail.com

مريم

صيدي 

كارشناس ارشد

maryam_saydi@yahoo.com

زهره

معصومي 

كارشناس ارشد

zohreh_massoomy@yahoo.com

رامين

يوسفي 

كارشناس ارشد

 yousefi@ncc.org.ir

محمد‌علي

رجبي 

دكتري

mrajabi@ut.ac.ir

فرشاد

حكيم‌پور 

دكتري

farshad@hakimpour.com

محمد

طالعي 

دكتري

taleai@kntu.ac.ir

شهداد

نوروزي 

كارشناس ارشد

sha_norouzi@yahoo.com

محمودرضا

دلاور 

دكتري

mdelavar@chamran.ut.ac.ir

سمیه

احمدیان 

کارشناس ارشد

sahmadian@sci.org.ir

حمیدرضا

غفاریانمالمیر 

کارشناس ارشد

gafarian15002@itc.nl

حسین

وحیدی

کارشناس ارشد

  vahidi23800@itc.nl

محمد

عباسی

کارشناس ارشد

 mohammadabbasi@ut.ac.ir

امین

مباشری

كارشناس ارشد

 a.mobasheri@tudelft.nl 

فرید 

کریمی پور 

دكتري

 fkarimipr@ut.ac.ir

علی

جاویدانه

کارشناسی ارشد

ajavidaneh@at.uc.ir

علی شیرزادی بابکان کارشناس ارشد shirzadi_ali@yahoo.com
سمیرا سلیمانی کارشناس ارشد samirasoleimani69@gmail.com
زینب قنبری علویچه کارشناسی ارشد zeynabghanbari@ymail.com
سید وحید کمال علوی کارشناسی ارشد vahid.kamalalavi@polimi.it
شمس الملوک علی آبادی کارشناسی ارشد aliabadi@ncc.org.ir
علی مدد کارشناسی ارشد alimadadmsbk@yahoo.com 
نازیلا محمدی دکتری nazila.mohammadi@gmail.com
 نیما  قاسم لو کارشناسی ارشد   nima.ghasemloo@gmail.com
علیرضا امیری کارشناسی ارشد alirezaamireee@yahoo.com
رضا فرهودی کارشناسی ارشد Rezafarhodi@yahoo.com
ریحانه سعیدی کارشناسی ارشد Reyhaneh.saeedi@yahoo.com
مصطفی قدوسی   کارشناسی ارشد mostafaghodosi1@gmail.com

سنجش از دور 

نام

نام‌خانوادگي

تحصيلات

آدرسEmail

محمد علی

چالکشحسینی

كارشناس ارشد

hosseini.112@gmail.com

محبوبهسادات

هاشميان 

كارشناس ارشد

hashemian@ncc.org.ir

دادفر

معنوي 

كارشناس ارشد

dadfar.Maanavi@yahoo.com

اسداله

نجفي 

كارشناس ارشد

asadollahn@yahoo.com

احمد

ابوطالبي 

كارشناس ارشد

abootalebi1970@yahoo.com

قاسم

دانشور 

كارشناس ارشد

daneshvar@ncc.org.ir

مرتضي

حائري 

كارشناس ارشد

morihaeri@gmail.com

عبدالرضا

انصاري 

كارشناس ارشد

abdolreza.ansari@gmail.com

سعید

همایونی 

دکتری

homayouni@ut.ac.ir

مصطفی

منصورپوربناب 

کارشناس ارشد

m_mansourpour@yahoo.com

سپیده

داداشی 

کارشناس ارشد

sepideh132000@yahoo.com

فاطمه

عامری 

کارشناس ارشد

ameri-fa@yahoo.com

مهدی

مختاری 

کارشناس ارشد

mehdi.mokhtari@yahoo.com

محمد علی

حسینی 

کارشناس ارشد

diako.co@gmail.com

مریم

نقدی زادگان 

کارشناس ارشد 

naghdizadegan@yahoo.com

مهدی

حسنلو 

کارشناس ارشد

mhasanlou@ut.ac.ir

علی رضا

صفدری نژاد

کارشناس ارشد

safdari_nezhad@sina.kntu.ac.ir 

الهام

گومه

کارشناس ارشد

elham23798@alumni.itc.nl

محمد

حاجب

کارشناس ارشد

  m_hajeb@sbu.ac.ir 

اسماعیل

احمدی

کارشناس ارشد

ahmadi.st88@gmail.com

مجتبی

کرمی

کارشناس ارشد

noetic.pandas@gmail.com

مهدی

فرداد

کارشناس ارشد

gis1387@gmail.com

ابراهیم 

قامتی مقدم

کارشناس ارشد

b_ghamati@yahoo.com

احمد

رفیعی میرزا

کارشناس ارشد

rafieemirza@gmail.com

علی رضا نسب الحسینی کارشناس ارشد nasabolhoseini@gmail.com
سجاد احدزاده کارشناسی ارشد sajjad.ahadzadeh@gmail.com
غلامرضا دستجردی کارشناسی ارشد adastjerdi97@yahoo.com
عادل شریفی کارشناسی ارشد  Sharifi.lonar@gmail.com

آب نگاری 

نام

نام‌خانوادگي

تحصيلات

آدرسEmail

عباس

جعفري

كارشناس ارشد

abbas_jafari_ncc@yahoo.com

بهمن

تاج‌فيروز

كارشناس ارشد

tajfirooz@daryatarsim.com

مجيد

ابره در‌ي 

كارشناس ارشد

majid_abrehdary@yahoo.com

صدرا

کریم زاده

کارشناس ارشد

s.karimzadeh@stu-kanazawa-u.ac.jp

امیر هوشنگ غفوریان کارشناسی ارشد amir_ghafourian@yahoo.com 

سایر

نام

نام‌خانوادگي

تحصيلات

آدرسEmail

آرش

صفایی

كارشناس ارشد

a_safaei_asli@yahoo.com

محسن

رجب زاده

كارشناس ارشد

Rajabzadeh@ncc.org.ir

علی رضا  پیرمرادی كارشناس ارشد pirmoradi@ncc.org.ir
رضا  عباچیان دکتری abachian@ncc.org.ir
علی رضا شریفی كارشناس ارشد  Ali.sharifi65@yahoo.com

 


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami