مفاخر و اساتیدنقشه برداری » انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 

در این بخش از سایت به معرفی برخی از مفاخر و اساتید ارزشمند رشته نقشه برداری می پردازیم - البته این بدان معنی نیست که بزرگوارانی که اسم شان در بخش نیامده است برای ما مهم و ارزشمند نیستند و امید است با همراهی دوستان به تدریج محتوا این بخش به تدریج تکمیل شود لذا از تک تک دوستان خواهش میشود نسبت به گردآوری مطالب و ارسال مفاخر رشته مهندسی نقشه برداری و علوم ژئوماتیک ما را یاری نمایند 


مهندس ابراهیمی - بنیان گذار سازمان نقشه برداری کشور مهندس پورکمال مهندس شمس ملک آرا - رئیس اسبق دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهندس ابراهیمی مهندس پورکمال مهندس شمس ملک آرا
دکتر محمود ذوالفقاری دکتر مهدی نجفی علمداری دکتر مجید همراه
دکتر محمود ذوالفقاری دکتر مهدی نجفی علمداری دکتر مجید همراه

تعداد بازدید : 192


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami