انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


شماره سه از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 

شماره سه از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد.

 

شماره سه از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

شماره اول از دوره چهارم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"
 

شماره اول از دوره چهارم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری" منتشر شد.

 

 

شماره اول از دوره چهارم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"

 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

شماره دو از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 

شماره دو از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد. این شماره ویژه مقالات برگزیده همایش ژئوماتیک 93 می باشد.

 

شماره دو از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

شماره چهارم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"
 

شماره چهارم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری" منتشر شد. این شماره ویژه مقالات برگزیده همایش ژئوماتیک 93 می باشد.

 

 

شماره چهارم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"

 

 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

ممیزی
 

اجرای سومین طرح

 "ممیزی علم، فناوری و نوآوری در حوزه مهندسی نقشه برداری"

توسط انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

طرح پیشنهادی انجمن علمی مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک ایران با عنوان "ممیزی علم، فناوری و نوآوری در حوزه مهندسی نقشه برداری" ، بر اساس ساختار پیشنهادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای سومین بار بمنظور بررسی وضعیت نظام نقشه برداری کشور در سال تحصیلی 92-91 توسط انجمن اجرا گردیده است. ممیزی اول و دوم طرح طی سالهای 88 و 89 انجام گرفته بود. 

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

کارت عضویت
 
 
فراخوان مقاله براي نشريه ها
 
 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2013 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami